Логотип ZdravoE

Гострий риносинусит, включаючи застуду та рецидивуючий ГРС у дорослих та дітей

Гострий риносинусит, включаючи застуду та рецидивуючий ГРС у дорослих та дітей

Епідеміологія

У EPOS2012 був запропонований поділ ГРС на вірусний ГРС (застуду), поствірусний ГРС та ГБРС (гострий бактеріальний риносинусит).

Впродовж останнього десятиріччя дослідження проводилися з використанням цієї класифікації. У недавній голландській статті з використанням опитувальника GA2LEN був виявлений рівень поширення у 18% (17-21%) симптомів, що вказують на поствірусний ГРС у трьох різних містах Нідерландів. ГБРС – це рідкісне захворювання з частотою поширення вірусного ГРС (застуди) 0,5-2%. РГРС визначається як ≥ 4 епізоди в рік із безсимптомними інтервалами. Кожен епізод повинен відповідати критеріям гострого поствірусного (або бактеріального) риносинуситу. Координаційна група EPOS2020 рекомендує мати хоча б один діагноз поствірусного ГРС, підтверджений за допомогою ендоскопії та/або КТ-сканування, перш ніж розглядати діагноз РГРС.

Сприятливі фактори для ГРС та РГРС

Сприятливі фактори для ГРС оцінюються досить рідко. Є деякі ознаки того, що анатомічні порушення можуть провокувати розвиток рецидивуючого гострого риносинуситу (РГРС). Активне і пасивне куріння провокує розвиток ГРС, і є деякі свідчення того, що супутнє хронічне захворювання може збільшити ймовірність розвитку ГРС після зараження грипом.

Інші потенційні фактори, такі як алергія і ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), очевидно, не провокують розвиток ГРС.

Методи лікування та рекомендації для дорослих з гострим бактеріальним риносинуситом (ГБРС).

Терапія

Рівень доказовості

Рекомендація GRADE

Антибіотики

1a

Антибіотики ефективні для певної групи пацієнтів із симптомами та ознаками, що вказують на ГБРС. З наявних обмежених даних (два дослідження у порівнянні з одним) видно, що, головним чином, амоксицилін/пеніцилін (бета-лактами) ефективні, а моксифлоксацин (фторхінон) – ні. Ефективність бета-лактамів стає очевидною на третій день, коли у пацієнтів спостерігається покращення симптомів і триває при застосуванні більшої кількості препаратів під час завершення лікування. Однак ретельний відбір пацієнтів з діагностованим ГБРС є необхідним, щоб уникнути непотрібного використання антибіотиків і появи побічних ефектів.

Антигістамінні препарати

1b (-)

Існує одне дослідження, де оцінюються антигістамінні препарати в порівнянні з плацебо у дорослих з алергічним ринітом та ГБРС, які не демонструють ніякого ефекту. Ґрунтуючись на дуже низькій якості доказів, координаційна група EPOS2020 не може рекомендувати використання антигістамінних препаратів при поствірусному ГРС та ГБРС.

Промивання носа сольовим розчином

1b (-)

Одне дослідження, в якому порівнювався назальний спрей з гіпертонічним розчином NaCl, назальний спрей з ізотонічним розчином та відсутність лікування на додаток до антибіотиків, не виявило відмінностей між групами. Виходячи з дуже низької якості доказів, не можна рекомендувати використання методу промивання носа сольовим розчином.

Гіалуронат натрію

1b

Одне дослідження, в якому оцінювався гіалуронат натрію в порівнянні з плацебо в ампулі для назального спринцювання на додаток до левофлоксацину і преднізону, показало значно менше симптомів та кращий поріг запаху в групі, де застосовувався гіалуронат натрію. Виходячи з дуже низької якості доказів, не можна рекомендувати використання гіалуронату натрію.

ГБРС — гострий бактеріальний риносинусит; ГРС — гострий риносинусит.