Логотип ZdravoE

Методи лікування та рекомендації для дітей з гострим поствірусним риносинуситом

Методи лікування та рекомендації для дітей з гострим поствірусним риносинуситом

Терапія

Рівень доказовості

Рекомендація GRADE

Антибіотики

1a (-)

Використання антибіотиків у дітей з гострим поствірусним риносинуситом не пов'язане зі значним одужанням/значним покращенням стану здоров'я. Базуючись на помірному рівні доказів і тому факті, що гострий поствірусний риносинусит є самообмежуваним захворюванням, координаційна група EPOS2020 рекомендує не застосовувати антибіотики для лікування дітей у цій ситуації.

Назальні кортикостероїди

1a

Назальні кортикостероїди, очевидно, ефективні для зниження загальної симптоматики у дітей, які страждають від гострого поствірусного риносинуситу, поряд з (неефективними) антибіотиками. Гострий поствірусний риносинусит є самообмежуваним захворюванням. Спираючись на дуже низьку якість доказів, координаційна група EPOS2020 не рекомендує використовувати назальні кортикостероїди у дітей з гострим поствірусним риносинуситом.

Антигістамінні препарати

1b (-)

Є одне дослідження, в якому оцінювалися антигістамінні препарати в порівнянні з плацебо на додаток до (неефективних) антибіотиків у дітей з поствірусним ГРС, в результаті якого, в порівнянні з даним лікуванням, антигістамінні препарати не продемонстрували адитивного ефекту. Базуючись на дуже низькій якості доказів, координаційна група EPOS2020 не може рекомендувати застосування антигістамінних препаратів при гострому поствірусному риносинуситі.

Бактеріальні лізати

1b

Одне дослідження засвідчило позитивний ефект використання OM-85-BV щодо скорочення тривалості перебігу захворювання.

ГРС — гострий риносинусит; ЯЖ — якість життя.