Логотип ZdravoE

В каком размере проводятся выплаты по уходу за ребенком?

В каком размере проводятся выплаты по уходу за ребенком?

Постановление Кабинета Минстров Украины № 1751 от 27 декабря 2001 г. (с последующими дополнениями и изменениями «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми», регламентирует механизм предоставления государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (пп. 17-24 этого Порядка). П. 22 указывает размеры этих выплат:

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 р. - 50 відсотками, з 1 січня 2009 р. - 75 відсотками, з 1 січня 2010 р. - 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 гривень.

Однако в Закон, на который Вы ссылаетесь, были внесены изменения, теперь он звучит так: «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а ст. 43 вообще была исключена, теперь она имеет такую редакцию:

{Статтю 43 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008}

Следовательно, противоречия между этими нормативными актами нет.

DMCA.com Protection Status